Medlemmer kan søke om hytte inntil 3 måneder frem i tid.

For medlemmers ektefelle/samboer, barn og etterlatte samt Union Skien Funksjonærforenings pensjonister gjelder følgende. Dersom du ønsker å leie hytte i f.eks mars måned må søknaden være sendt til utleieansvarlig Jarle Hagen tidligst 1. februar og senest 15. februar dersom man vil være med i tildelingen. Det er altså ikke mulig å søke om hytte flere måneder frem i tid for andre enn medlemmer

Etter den 15. er det "Førstemann til mølla" som gjelder.

Ved spesielle ferier som vinterferie, påske, sommer og høstferie kan egne frister gjelde. Disse sendes medlemmene samt kunngjøres på nettsiden.